Yönetim Danışmanlığı Süreci Nasıl İşler?

Önceki yazılarımda belirttiğim gibi yönetim danışmanı, karar alma süreçlerinizde işletmenize uygun çözüm önerileri sunar. Doğru ve etkin çözümleri geliştirebilmek için öncelikle sizin ihtiyacınızın çok iyi belirlenmesi ve sorunun doğru teşhis edilmesi gerekir.

Bu nedenle, yönetim danışmanı öncelikle sizi çok iyi dinler, ihtiyacınızı anlar.

Ardından şirketinizin mevcut durumunun detaylı bir analizini yapar.

Analiz sonuçlarını sizinle paylaşarak, tespit ettiği sorun konusunda sizinle mutabık kalır.

Soruna yönelik çözümler üzerinde çalışır. Bu aşamada sizin ve çalışanlarınızın da sürecin içinde yer alması, doğru, etkin ve size uygun çözümlerin bulunmasını kolaylaştırır.

Bu çalışmaların sonucunda yönetim danışmanı size farklı çözüm önerileri sunar.

Bu noktada altını çizmek istediğim nokta, çözüm önerilerinin uygulanması konusunda yönetim danışmanın karar verme yetkisinin olmadığı konusu. Önceki yazılarımda söylediğim gibi, danışmanın görevi tavsiye vermektir.

Siz çözüm önerisine karar verdikten sonra, danışmanın desteği ile uygulama planları hazırlanır.

Planlarının uygulanması sırasında danışmanın desteği yine çok önemlidir. Danışman uygulama için gerekli olan eğitimleri verir, uygulamaların şirkette kabul görmesinde bir katalizör görevi görür, uygulama sürecine destek olur.

Uygulamaların etkinliğinin değerlendirilmesi ve gerekli değişiklik ve iyileştirilmelerin yapılması önemlidir. Bu aşamada yönetim danışmanının önerdiği ölçme ve değerlendirme sisteminin çıktıları değerlendirilir. Planlarda gerekli iyileştirmeler yapılır.

Yapılan çalışmanın sonuçlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için yönetim danışmanının önerileri önemlidir. Bu konuda gerekli planlar hazırlanır.

Bu aşamadan sonra yönetim danışmanlığı süreci sona erer. Sizin ihtiyacınıza göre, takip ve sürdürülebilirlik sürecinde de danışman desteği gerekirse, bu süreç danışmanla birlikte planlanır.

 

Yönetim Danışmanları Hangi Alanlarda Hizmet Sunar?

“Yönetim danışmanı uzman olduğu alanı iyi bilir.” demiştim. İşte yönetim danışmanlarının hizmet verdiği uzmanlık alanları bu yazımın konusu.

Yönetim danışmanları aşağıdaki temel alanlarda danışmanlık hizmeti sunar:

 • Genel Yönetim
 • Mali ve Finansal Yönetim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Pazarlama ve Marka Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Bilgi Teknolojisi Yönetimi
 • Sanayi 4.0
 • Enerji
 • Hukuk
 • Teknoloji
 • Lojistik
 • Çevre
 • Kamu Sektörü
 • Telekomünikasyon

Bildiğiniz gibi benim uzmanlık alanım pazarlama ve marka yönetimi.  

 • Pazarlama yönetimi
  • Ürün
  • Yeni ürün
  • Fiyat
  • Tutundurma (reklam, halkla ilişkiler, satış ve promosyon)
  • Dağıtım
  • Pazar araştırma
 • Marka yönetimi
  • Marka yaratma (Konumlandırma, marka ismi, marka iletişimi, marka sadakati)
  • Müşteri deneyimi yaratma
 • Stratejik planlama
 • Kurumsal itibar yönetimi

konularında bilgi ve deneyimlerimi işletmelerle paylaşıyorum; sürdürülebilirlik yolculuğunda işletmelere yön gösteriyor, yol arkadaşlığı yapıyorum.

Neden Yönetim Danışmanı ile Çalışmalıyım?

Yönetim danışmanı uzman olduğu alanı iyi bilir.

Uzman olduğu konuda, birçok farklı işletmede deneyim kazanmış, farklı uygulamaları görmüş, çeşitli sorunlara çözümler getirmiştir. Konusundaki son gelişmeleri yakından takip eder.

Bu birikimiyle bir danışman, size çok faklı yenilikçi yaklaşımlar, çözüm önerileri sunar. Yeni, güncel ve doğru bilgiye ulaşmanızı sağlar. İşletme körlüğü nedeniyle göremeyeceğiniz sorun ve çözümleri bulmanıza yardım eder.

Aslında yönetim danışmanı bir “dış göz” olarak size yön gösterir.

Yönetim danışmanı, bağımsızdır, tarafsızdır.

Bu özgürlüğü sayesinde işletmenizdeki sorunları önyargısız olarak belirler, değişimleri daha kolay yönetmenize yardımcı olur.

Yönetim danışmanının size sağladığı tüm bu katkılar en sonunda işletmenizin karlı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine, rekabette üstünlük sağlamasına yardımcı olur.

Yönetim Danışmanı Kimdir, Ne İş Yapar?

Yönetim danışmanı, işletmenizin yönetimsel sorunlarının belirlenip, analiz edilmesine yardım eden, sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunan, çözümlerin uygulanmasında destek veren kişidir.

Aslında yönetim danışmanı, özünde işletmelere çözüm arayışlarında tavsiye veren kişidir. Yönetim danışmanı;

 Doğru soruları sorarak işletmeye yeni bir bakış açısı sağlar,
 Düşünerek çözüm üretmeyi teşvik eder.

Bir yönetim danışmanı ile çalıştığınızda, daha önce düşünmediğiniz farklı bir açıdan işinize bakmayı öğrenirsiniz, ufkunuz açılır, yaratıcı çözümleri birlikte geliştirirsiniz.

Yönetim danışmanı size yepyeni ve yararlı fikirler sunduğundan işletme körlüğü yaşamanın önüne geçersiniz.


Peki yönetim danışmanı tam olarak ne yapar? Yönetim danışmanı:

 Karar alma süreçlerinizde akılcı karar alabilmeniz için seçenekler sunar.
 Kararların uygulama sürecini ve sonuçlarını takip eder.
 Gerekli düzeltici faaliyetlere destek verir.
 İhtiyaç duyulan eğitimleri verir.
 Uygulama sürecinde yol arkadaşınız olur.

Burada önemle altını çizmek istediğim bir nokta var:

Yönetim danışmanı işi fiilen yapan kişi değildir. Eğer işletmenizde işi fiilen yapacak birini istiyorsanız, yönetim danışmanı ile çalışmak yerine, konusunda uzman bir profesyoneli işe almanız daha doğru olur.  

Şimdi soruyorsunuz:

“Neden yönetim danışmanı ile çalışayım?”
“Yönetim danışmanı ile çalışmam gerektiğini nasıl anlarım?”

Bu sorularınızın yanıtlarını bir sonraki yazımda bulabilirsiniz.

Ekonomik Durgunluktan Çıkmak İçin Öneriler

2016 yılı boyunca talebin düşmesi, maliyetlerin artması, finansal dengelerdeki bozulmalar ve rekabetin her zamankinden daha da zor olması, sanayi üretimini olumsuz etkiliyor maalesef. Son açıklanan verilere göre, üçüncü çeyrekte sanayi üretiminde büyüme gerçekleşmedi; bir önceki çeyreğe göre % 3.1 daralma gerçekleşti. Son çeyreğin de çok farklı olması beklenmiyor.

Piyasalara baktığımızda her sektörde sıkıntı olduğunu görüyoruz. Ancak genel bir sıkıntı var deyip, hiçbir şey yapmadan piyasaların düzelmesini beklemek çözüm olmuyor. Her şirketin kendi çözümlerini üretmeye çalışması gerekiyor. Bu çözüm yolları neler olur diye baktığımızda, pek çok sektör yöneticisinin ortak çözüm önerilerinin maliyetleri kontrol altına alma, katma değerli ürünler üretme, yeni pazarlar bulma ve kendi insan kaynağını yetiştirme olduğunu görüyoruz.

ekonomik_durgunluktan_cikmak_icin

Ben de herkesin endişeli olduğunu, önünü görmeye çalıştığını, bazı planlarını ertelediğini, pazarlama, eğitim ve yatırım bütçelerini azalttığını görüyorum. Bu endişeleri anlıyorum ama sıkıntılı dönemi atlatmanın yolu bu bütçeleri azaltmaktan veya planları ertelemekten geçmiyor.

Böylesi sıkıntılı bir dönemin üstesinden gelmenin yolu işletmelerin kendine en uygun çözümleri bulmasından ve uygulamasından geçiyor.

Bu dönemde aşağıdaki çözüm önerilerini dikkate alırsanız, işletmeniz için zorlukların üstesinden daha kolay gelebilirsiniz:

1. İnovasyon ve yenilikçilik
İşletmelerin fark yaratabilmek ve rekabet avantajı sağlayabilmek için, inovasyona önem vermesi gerektiği artık yadsınamaz bir gerçek. Özellikle durgunluk dönemlerinde inovatif, yepyeni ürün ve hizmetler geliştiren firmalar bir adım öne geçiyor.

2. Katma değeri yüksek ürünler
İnovasyon ve yenilikçilik kültürünün yerleştiği işletmeler, tüketicilerini de çok iyi tanıyorsa, tüketici için katma değeri yüksek ürünler geliştirebiliyor. Bu da rekabette fark yaratmak ve karlılık artışı anlamına geliyor.
3. Teknolojiye yatırım
Teknolojiye yatırım yapmayan firmaların artık uzun süre varlığını sürdürmesi mümkün değil. Teknoloji hem süreçlerin iyileştirilip, maliyetlerin düşürülmesine yardımcı oluyor, hem de doğru bilgiye hızlı ulaşmayı mümkün kılıyor.

4. Yeni pazarlar bulma
İç piyasada talep daraldığı için yeni pazarlara açılan firmalar avantaj sağlıyor.

5. Maliyetleri kontrol altına alma
Talebin daralmasına bağlı olarak karlılık düşüşünü tersine çevirebilmek için maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor. Maliyetlerin düşürülmesi de iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi gerektiriyor.

6. Dağıtım kanalı etkinliği
Dağıtım kanallarının ve dağıtım süreçlerinin gözden geçirilerek etkinliğinin arttırılması, dağıtım maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacağı gibi, doğru müşteriye ulaşmayı da beraberinde getiriyor.

7. Operasyonel mükemmellik
Yukarıdaki maddelerde belirtilen tüm çalışmalar, işletmenin operasyonel mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı oluyor. Bu da rekabette ayakta kalmasını sağlıyor.

8. Kendi İnsan Kaynağını Yetiştirme
Nitelikli insan kaynağına erişim sorunu yaşayan işletmeler, üretimde de ciddi sıkıntılar yaşıyor. İşletmeler kendi çalışanlarını yetiştirmesi bu sorunun aşılmasına yardım ediyor.

9. Hız
Ekonomik, siyasi, teknolojik tüm koşulların çok hızlı olduğu günümüzde işletmelerin de bu hıza ayak uydurması hayati önem taşıyor. Hızlı davranamayan işletmeler rekabet yarışında geride kalıyor.

Aslında tüm bu çözüm önerilerine baktığımızda durgunluk dönemlerinin bir işletme için çok önemli fırsatları barındırdığını görüyoruz. Burada önemli olan bu fırsatları iyi görebilmek ve işletmeye en faydalı olacak şekilde değerlendirebilmek.

Hadi işletmenize bir de bu gözle bakın, durgunluğu fırsata çevirin.

Bir Pazarlama Faaliyeti Yapmadan Önce Sormamız Gereken Sorular

Pazarlama planlarımızı hazırlarken, bazı durumlarda planladığımız aktivitelerin kısa vadeli etkilerine odaklanıp, uzun vadede işimize olacak katkısını düşünmüyoruz. Böyle olunca da etkin ve verimli aktiviteler yapmıyoruz, paramızı ve zamanımızı boşa harcıyoruz. Markamız hakkında yanlış algılara yol açabiliyoruz. Müşterilerimizden uzaklaşabiliyoruz.

Aşağıdaki sorular, pazarlama aktivitelerinin doğruluğuna karar vermemize yardım eder:

 • Ürünümüzün kalitesinden emin miyiz?
 • Ürünümüzün fiyatı doğru mu?
 • Ürünümüzün dağıtım sorunu var mı?
  • Olması gereken her satış noktasında bulunuyor mu?
 • Yapacağımız pazarlama aktivitesi, hedeflerimize ulaşmamıza nasıl katkı sağlayacak?
 • Müşterilerimize ulaşmamızı ve bağ kurmamızı sağlayan en iyi aktivite bu mu?
 • Paramızı buraya harcamak yerine, başka bir yere harcasaydık, daha etkin ve verimli bir çalışma mı yapmış olurduk?
 • Pazarlama aktivitesi, markamızın kimliği ile uyumlu mu?
 • Pazarlama aktivitesi, kurumumuzun itibarına uygun mu?
 • Aktivitenin başarılı olup olmadığını nasıl anlayacağız? Aktiviteden beklentimiz net olarak nedir?
  • Başarı kriterleri belli mi?
  • Hedeflerimizi belirledik mi?

pazarlama_plani_sorular

Pazarlama planlarımızı hazırlarken, tüm aktiviteleri doğru bir şekilde değerlendirdikten sonra plana koyar ve uygularsak, kazançlarımızı daha kolay arttırabiliriz.

Bu nedenle pazarlamaya başlamadan önce bu soruları sormayı unutmayalım.

Deneyimsel Pazarlama Eğitimi

Eşsiz Deneyimler, Mutlu, Sadık ve Karlı Müşteriler

HRM İzmir, 1 Ekim 2016 tarihinde İzmir’de genel katılıma açık olarak, eğitmenliğini yapacağım “Deneyimsel Pazarlama” eğitimini düzenliyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için HRM İzmir ile iletişime geçebilirsiniz:

izmir@hrm.com.tr

0 232 464 08 64

Bu eğitimde, firmaların müşterileri ile uzun dönemli ve karlı bir ilişki kurabilmesi için yaratacakları eşsiz deneyimlerin önemi hakkında farkındalık yaratmayı ve katılımcıların deneyimsel pazarlama alanında vizyon geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

Eğitimde, bundan önceki altı yazımda kısaca anlattığım müşteri deneyimi yaratma ve yönetme konularını detaylı olarak örneklerle birlikte inceleyeceğiz.

Katılımcıların eğitim sonunda eşsiz müşteri deneyimlerinin yaratılması ve yönetilmesi konularında bilgi sahibi olmalarını ve kendi firmalarında da eşsiz deneyimler yaratma konusunda motivasyon kazanmalarını hedefliyoruz.

Eğitim boyunca katılımcılara, örnek olaylar ve vaka çalışmaları ile firmalarının her bölümünde müşteri odaklı bakış açısını nasıl yerleştirecekleri konusunu deneyimleme şansı sunuyoruz.

“Deneyimsel Pazarlama” eğitimine, işlerinde karlı bir büyüme ve rekabet avantajı yaratmayı hedefleyen işletmelerin sahipleri ile pazarlama bölümü çalışanları ve yöneticileri katılabiliyor.

Ayrıca başta stratejik planlama, iş geliştirme, satış, müşteri ilişkileri, kurumsal iletişim, çağrı merkezi, insan kaynakları olmak üzere tüm bölümlerde çalışanlar ve yöneticiler de eğitime katılabiliyor.

deneyimsel-pazarlama

Eğitim kapsamında ele alınacak konular aşağıdaki gibi:

 • Müşteri deneyimi nedir?
 • Deneyim ve deneyim ekonomisi ilişkisi
 • Deneyimsel pazarlama nedir?
 • Deneyimsel ve geleneksel pazarlamanın karşılaştırılması
 • Eşsiz bir müşteri deneyiminin önemi
 • Müşteri deneyimi yönetimi (Customer Experience Management -CEM)
  • Eşsiz bir müşteri deneyimi nasıl yaratılır?
  • Müşterileri anlama
  • Müşteri temas noktaları
  • Deneyimsel dünya
  • Duyu ve duyguların dünyası
  • Stratejik deneyim modülleri
  • İnovasyon ve yaratıcılık
 • CEM ve CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi -Customer Relationship Management) ilişkisi
 • Müşteri deneyimi stratejisi
  • Nedir?
  • Nasıl oluşturulur?
  • Kurum ve marka stratejisi ile ilişkisi
  • Çalışanların rolü
 • Müşteri deneyimi (müşteri yolculuğu) haritası
  • Nedir?
  • Nasıl oluşturulur?
 • Eşsiz müşteri deneyimi yaratmanın karlılık ve rekabet üzerindeki etkisi
 • Örnek uygulamalar
 • Vaka çalışması

Müşteri Deneyimi Yaratma İlkeleri

Eşsiz bir müşteri deneyimi yaratırken dikkate almanız gereken bazı ilkeler bulunuyor. Bu ilkeleri aşağıda sizin için derledim:

 • Deneyim yaratmak ve deneyimleri yönetmek uzun süreli, sabırlı bir çaba gerektirir.
 • Markanın temelini çok iyi kurup, deneyimi inşa etmek ve tüketiciye dokunan her noktada bunu uygulamak gerekir.
 • Deneyim yaratmak, tüketiciyi çok iyi anlamayı, tüketici iç görülerini iyi okumayı gerektirir.
 • Yaratılan deneyimlerde beş duyu etkin olarak kullanıldığında deneyimin etkisi ve hatırlanması da daha kalıcı olur.
 • Deneyim yaratan firmanın samimi olması gerekir.
 • Müşteri, özgün deneyimler bekler.
 • Yaratılan deneyim hikaye değeri taşırsa, müşteri mutlaka bu deneyimi çevresiyle paylaşır.
 • Deneyimin her aşamasında tüm çalışanların bu süreci desteklemesi, içselleştirmesi ve deneyimin bir parçası olması büyük önem taşır.
 • Özgün deneyimler yaratılabilmesinde inovasyon ve yeni iş modellerinin önemi büyüktür.

musteri-deneyimi-yaratma-ilkeleri-6

Neden Pazarlama Danışmanı ile Çalışayım?

İşletme sahipleri işlerini büyük emeklerle ve belli bir hedefle kuruyorlar. Müşterilerine en iyi değeri üretmek, yenilikler getirmek, para kazanmak ve uzun süreli var olabilmek için canla başla çalışıyorlar. İşini büyütmek için harcadıkları bu uzun yolda pek çok şeyle mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

Mücadele ettikleri alanlardan biri de pazarlama oluyor genellikle. Pazarlama işlerini karlı bir şekilde büyütmeleri için vazgeçemeyecekleri bir fonksiyon. Ancak bu süreçte pazarlama mücadele edilen bir alana dönüşebiliyor.

Belki sizin de pazarlama ile olan ilişkiniz bu şekilde ya da başka sorunlar yaşıyorsunuz.

pazarlama_danismani

İster yeni bir girişimci olun, ister küçük bir işletme sahibi, isterseniz de orta ölçekli bir işletme sahibi. Bir pazarlama danışmanının veya marka danışmanının, işletmenize katkı sağlayabileceği pek çok önemli konu var. Özetle söylemem gerekirse, bir danışman ile çalıştığınızda hedeflerinize daha hızlı ve daha düşük maliyetle ulaşabilir, işinizi karlı bir şekilde büyütebilirsiniz.

Peki bu nasıl olacak? Aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı size tanıdık geliyorsa bir danışman ile çalışmanızın vaktidir:

 • Doğru ve etkin bir pazarlama stratejisi kurmak ve uygulamak işletmenizin karlı büyümesinin anahtarı. Siz günlük operasyonlarla uğraşırken, stratejilerinizi günün şartlarına uyarlamakta zorlanabilirsiniz.

Pazarlamaya dair gerekli olan her şeyi yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ancak istediğiniz satışlara ve karlılığa ulaşamıyorsunuz? Acaba bir şeyleri yanlış mı yapıyorsunuz?

Bu noktada pazarlama danışmanı bilgisi ve deneyimi ile dışarıdan bir göz olarak yepyeni bir bakış açısı getirip, doğru stratejilerin oluşturulması ve uygulanmasında size destek olur.

 • Pazarlama danışmanı, teknolojiyi, sektörel gelişmeleri ve dünyadaki trendleri yakından takip eder. Siz günlük yoğunluğunuzda bu gelişmeleri takip etmede zorluklar yaşayabilirsiniz. Danışman işinin bir parçası olarak takip ettiği bu bilgileri, deneyimleri ile birleştirerek işletmenize katkı sağlar.
 • Pazarlama alanında yeterli bilgiye sahip olmayabilirsiniz. Bilgisayar mühendisi olduğunuzu düşünün. Bir yazılım firmanız var. Pazarlama bilginiz bilgisayar bilginiz kadar iyi ve yeterli olmayabilir. O zaman okuduklarınızdan, gördüklerinizden, duyduklarınızdan yola çıkarak pazarlama faaliyetlerini gerçekleştireceksiniz.

Bir anlamda deneme-yanılma ile sonuç almaya çalışacaksınız. Bu zaman kaybı değil mi? İstediğiniz satışlara ve kara da ulaşamadığınızı düşünün. Bu da para kaybı değil mi?

Oysa konunun uzmanı bir danışmanla çalışırsanız, evet ona bir para ödeyeceksiniz ama kurduğu strateji ile pazarlama bütçenizi doğru yere harcayacak, istediğiniz sonuçlara daha kısa sürede ulaşabileceksiniz.

 • İşleriniz hızla büyüyor diyelim. Siz işin her alanına yetişmeye çalışıyorsunuz. Bir taraftan da pazarlama aktivitelerinizi yoğun olarak sürdürüyorsunuz. Bir pazarlama departmanınız da yok. Ancak pazarlama işlerini de yapacağım derken, günlük operasyonlarla yeterince ilgilenemiyorsunuz. Bu durumdaysanız, bir pazarlama danışmanı şirketinizin pazarlama faaliyetlerini  uzman bir kişi olarak kendisi veya ekibiyle birlikte sizin yerinize yürütebilir.
 • Yürüyen bir işiniz var. Pazarlama ekibiniz de kurulu. Ancak ekibinizin bazı konularda bilgi eksiği olabilir ya da ekibiniz bazı temel konularda bir desteğe ihtiyaç duyabilir. Bu noktada pazarlama danışmanının ekibe özel vereceği eğitimler işletme için önemli katkılar sağlar.
 • İşiniz büyürken pazarlama konusunda uzman ve deneyimli bir kişiyi istihdam edebilirsiniz. Ancak bu sizin için maliyetli olabilir. Bunun yerine az deneyimli, günlük operasyonları yönetecek bir kişiyi istihdam etmeyi tercih edebilirsiniz. Bu kişi de doğru stratejilerin kurulmasında yeterli olmayabilir.

Böyle bir durumda, belli bir süre için bir pazarlama danışmanı ile çalışabilirsiniz. Böylece doğru stratejilerin hayata geçmesini sağlarsınız. Yine danışmandan zaman zaman stratejilerin doğru uygulanıp uygulanmadığı konusunda destek alabilirsiniz.

 

Pazarlama ve Marka Danışmanı Ne İş Yapar?

Pazarlama danışmanı, işletmenizin karlı olarak büyümesi ve rekabet avantajı sağlamasında size uygun çözümler sunar, bilgi ve deneyimini paylaşır.

Karlı bir büyüme ve rekabet avantajı sağlamanız için, yaratıcı ve etkin pazarlama stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve kontrolünde sizin yol arkadaşınız olur.

Aslında bir pazarlama danışmanı, işletmenizin pazarlama bütçesinin doğru şekilde kullanılmasını sağlar, size zaman ve para kazandırır.

Marka danışmanı ne yapar peki?

Ben pazarlama danışmanını ve marka danışmanını ayrı kişiler olarak düşünemiyorum. Pazarlama faaliyetleri markalaşma faaliyetlerini de kapsıyor. Pazarlama stratejisi belirlenmeden markalaşmak mümkün değil. Yani marka stratejisi de pazarlama stratejisinin ayrılmaz bir parçası. Bu durumda marka danışmanının pazarlama danışmanı ile benzer sorumluluklara sahip olduğunu düşünüyorum.

pazarlama-marka-danismani

 

Pazarlama ve marka danışmanı aşağıdaki konularda size hizmet verebilir:

 • Stratejilerin oluşturulması
  • Mevcut durum analizi
  • Problem olan ve/veya iyileştirilmesi gereken noktaların tespiti
  • Pazarlama ve marka stratejilerinin belirlenmesi
  • Stratejiye uygun, uygulanabilir eylem planlarının yapılması
  • Pazarlama faaliyetlerinin takip ve kontrolü
 • Pazarlama organizasyonu
  • Pazarlama ekibi olmayan işletmelerde;
   • Pazarlama süreçlerinin tasarımı
   • Pazarlama ekibinin kurulması ve ekibin eğitimi
   • Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve kontrolünde uzman desteği
  • Pazarlama ekibi olmayan işletmelerde
   • Kendisi veya ekibi ile birlikte pazarlama departmanı gibi hizmet verme
  • Yeni marka yaratılması
   • Ürün geliştirme aşaması
   • Marka kimliği oluşturma
   • Marka stratejisi belirleme
   • Ürünün pazara sunulmaya hazır hale getirilmesi
  • Konumlandırma
   • Marka ve ürünün farklılaşmasını ve rekabet avantajı yaratmasını sağlayacak konumlandırma stratejisinin belirlenmesi
  • Ürün/Marka portföyü stratejisi
  • Marka ismi bulunması
  • Eğitim

Bu hizmetler danışmanla daha uzun süreli çalışma gerektirir. Danışman, bu uzun süreli çalışmaların yanında sadece proje bazlı olarak da size hizmet verebilir.

Pazarlama/marka danışmanının proje bazlı çalışabileceği konular aşağıdaki gibi olabilir:

 • Pazarlama durum analizi
 • Pazarlama planı hazırlama
 • Ürün lansman projeleri
 • Kurumsal kimlik oluşturma
 • Kurumsal iletişim
 • Ambalaj tasarımları
 • Yeni ürün geliştirme süreci
 • Pazar araştırması
 • Marka durum analizi
 • Marka konumlandırma
 • Marka kimliği oluşturma
 • Marka ismi bulma
 • Marka iletişim stratejisi oluşturma
 • Pazarlama iletişimi
 • Marka yönetim organizasyonu kurma
 • Ajans seçimi, brief verme, kreatif ve medya planlama süreçlerinin yönetimi
 • Etkinlik planlama

 “Tüm bunları işletmemde ben de yapabilirim. Neden bir danışmanla çalışayım ki?”

Bu soru aklınızı kurcalamaya başladıysa, yanıtı sonraki yazımda.