Sunduğum Hizmetler

  • Pazarlama Yönetimi

Ürünün yaratımından (Ar-Ge aşamasından) tüketiciye ulaşmasına (dağıtım ve satışına kadar) kadar olan süreçlerle, satış sonrası süreçlerin stratejilerinin belirlenmesi, aksiyon planlarının hazırlanması ve uygulanması konusunda danışmanlık

o Ürün
o Yeni ürün
o Fiyat
o Tutundurma (reklam, halkla ilişkiler, satış ve promosyon)
o Dağıtım
o Pazar araştırma

 • Marka Yönetimi

Şirket markalarının yaratılıp, değerinin arttırılması (marka ve kimlik oluşturulması, marka iletişimi) ile müşteri deneyimini de kapsayan süreçlerinin stratejilerinin belirlenmesi, aksiyon planlarının hazırlanması ve uygulanması konusunda danışmanlık

o Marka yaratma (Konumlandırma, marka ismi, marka iletişimi, marka sadakati)
o Müşteri deneyimi yaratma

 • Yeni Marka

Pazara yeni sunulacak bir markanın/ürünün oluşturulması

 • Ürün geliştirme
 • Marka kimliği oluşturma
 • Marka stratejisi belirleme
 • Ürünü pazara sunma (lansman)
 • Konumlandırma

Marka ve ürünün farklılaşmasını ve rekabet avantajı yaratmasını sağlayacak konumlandırma stratejisinin belirlenmesi

 • Markanın ayrıştırıcı özelliklerinin belirlenmesi
 • Hedef pazarın seçilmesi
 • Tüketicinin zihninde yaratılmak istenen algıya göre konumlandırma yapılması
 • Pazarlama Organizasyonu

Pazarlama departmanının, tüm firmada pazarlama ve marka odaklı yaklaşımı yerleştirecek şekilde yapılandırılması

 • Pazarlama departmanı olan firmalarda departmanın yapısının gözden geçirilmesi
 • Pazarlama departmanı olmayan firmalarda pazarlama departmanı kurulması
 • Ürün/Marka Portföyü

Marka ve ürün portföyü stratejisinin belirlenmesi

 • Yeni markalar ve yeni ürünlerle, kaldırılacak ürünler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi

 

 • Marka İsmi

Marka isminin belirlenmesi

 • Bilimsel ve yaratıcı teknikler kullanılarak marka ismi bulunur.

 

 • Eğitim

Pazarlama ve marka eğitimleri

 • Şirketinizin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan eğitimler
 • Genel katılıma açık eğitimler