Kimlerle Çalışıyorum?

  • İşini geliştirmek ve büyütmek isteyen KOBİ’ler
  • Marka yaratmak ya da markasını büyütmek isteyen KOBİ’ler
  • İşini kurmak / markasını yaratmak isteyen genç girişimciler
  • İşini geliştirmek isteyen genç girişimciler
  • Küçük girişim sahipleri
  • Kişisel markasını oluşturmak isteyen kişiler (Koçlar, avukatlar, sanatçılar vs.)
  • Geniş kitlelere ulaşmak isteyen sivil toplum kuruluşları
  • Markalaşmak isteyen şehir belediyeleri