Yönetim Danışmanlığı Süreci Nasıl İşler?

Önceki yazılarımda belirttiğim gibi yönetim danışmanı, karar alma süreçlerinizde işletmenize uygun çözüm önerileri sunar. Doğru ve etkin çözümleri geliştirebilmek için öncelikle sizin ihtiyacınızın çok iyi belirlenmesi ve sorunun doğru teşhis edilmesi gerekir.

Bu nedenle, yönetim danışmanı öncelikle sizi çok iyi dinler, ihtiyacınızı anlar.

Ardından şirketinizin mevcut durumunun detaylı bir analizini yapar.

Analiz sonuçlarını sizinle paylaşarak, tespit ettiği sorun konusunda sizinle mutabık kalır.

Soruna yönelik çözümler üzerinde çalışır. Bu aşamada sizin ve çalışanlarınızın da sürecin içinde yer alması, doğru, etkin ve size uygun çözümlerin bulunmasını kolaylaştırır.

Bu çalışmaların sonucunda yönetim danışmanı size farklı çözüm önerileri sunar.

Bu noktada altını çizmek istediğim nokta, çözüm önerilerinin uygulanması konusunda yönetim danışmanın karar verme yetkisinin olmadığı konusu. Önceki yazılarımda söylediğim gibi, danışmanın görevi tavsiye vermektir.

Siz çözüm önerisine karar verdikten sonra, danışmanın desteği ile uygulama planları hazırlanır.

Planlarının uygulanması sırasında danışmanın desteği yine çok önemlidir. Danışman uygulama için gerekli olan eğitimleri verir, uygulamaların şirkette kabul görmesinde bir katalizör görevi görür, uygulama sürecine destek olur.

Uygulamaların etkinliğinin değerlendirilmesi ve gerekli değişiklik ve iyileştirilmelerin yapılması önemlidir. Bu aşamada yönetim danışmanının önerdiği ölçme ve değerlendirme sisteminin çıktıları değerlendirilir. Planlarda gerekli iyileştirmeler yapılır.

Yapılan çalışmanın sonuçlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için yönetim danışmanının önerileri önemlidir. Bu konuda gerekli planlar hazırlanır.

Bu aşamadan sonra yönetim danışmanlığı süreci sona erer. Sizin ihtiyacınıza göre, takip ve sürdürülebilirlik sürecinde de danışman desteği gerekirse, bu süreç danışmanla birlikte planlanır.

 

Yönetim Danışmanları Hangi Alanlarda Hizmet Sunar?

“Yönetim danışmanı uzman olduğu alanı iyi bilir.” demiştim. İşte yönetim danışmanlarının hizmet verdiği uzmanlık alanları bu yazımın konusu.

Yönetim danışmanları aşağıdaki temel alanlarda danışmanlık hizmeti sunar:

 • Genel Yönetim
 • Mali ve Finansal Yönetim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Pazarlama ve Marka Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Bilgi Teknolojisi Yönetimi
 • Sanayi 4.0
 • Enerji
 • Hukuk
 • Teknoloji
 • Lojistik
 • Çevre
 • Kamu Sektörü
 • Telekomünikasyon

Bildiğiniz gibi benim uzmanlık alanım pazarlama ve marka yönetimi.  

 • Pazarlama yönetimi
  • Ürün
  • Yeni ürün
  • Fiyat
  • Tutundurma (reklam, halkla ilişkiler, satış ve promosyon)
  • Dağıtım
  • Pazar araştırma
 • Marka yönetimi
  • Marka yaratma (Konumlandırma, marka ismi, marka iletişimi, marka sadakati)
  • Müşteri deneyimi yaratma
 • Stratejik planlama
 • Kurumsal itibar yönetimi

konularında bilgi ve deneyimlerimi işletmelerle paylaşıyorum; sürdürülebilirlik yolculuğunda işletmelere yön gösteriyor, yol arkadaşlığı yapıyorum.

Neden Yönetim Danışmanı ile Çalışmalıyım?

Yönetim danışmanı uzman olduğu alanı iyi bilir.

Uzman olduğu konuda, birçok farklı işletmede deneyim kazanmış, farklı uygulamaları görmüş, çeşitli sorunlara çözümler getirmiştir. Konusundaki son gelişmeleri yakından takip eder.

Bu birikimiyle bir danışman, size çok faklı yenilikçi yaklaşımlar, çözüm önerileri sunar. Yeni, güncel ve doğru bilgiye ulaşmanızı sağlar. İşletme körlüğü nedeniyle göremeyeceğiniz sorun ve çözümleri bulmanıza yardım eder.

Aslında yönetim danışmanı bir “dış göz” olarak size yön gösterir.

Yönetim danışmanı, bağımsızdır, tarafsızdır.

Bu özgürlüğü sayesinde işletmenizdeki sorunları önyargısız olarak belirler, değişimleri daha kolay yönetmenize yardımcı olur.

Yönetim danışmanının size sağladığı tüm bu katkılar en sonunda işletmenizin karlı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine, rekabette üstünlük sağlamasına yardımcı olur.

Yönetim Danışmanı Kimdir, Ne İş Yapar?

Yönetim danışmanı, işletmenizin yönetimsel sorunlarının belirlenip, analiz edilmesine yardım eden, sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunan, çözümlerin uygulanmasında destek veren kişidir.

Aslında yönetim danışmanı, özünde işletmelere çözüm arayışlarında tavsiye veren kişidir. Yönetim danışmanı;

 Doğru soruları sorarak işletmeye yeni bir bakış açısı sağlar,
 Düşünerek çözüm üretmeyi teşvik eder.

Bir yönetim danışmanı ile çalıştığınızda, daha önce düşünmediğiniz farklı bir açıdan işinize bakmayı öğrenirsiniz, ufkunuz açılır, yaratıcı çözümleri birlikte geliştirirsiniz.

Yönetim danışmanı size yepyeni ve yararlı fikirler sunduğundan işletme körlüğü yaşamanın önüne geçersiniz.


Peki yönetim danışmanı tam olarak ne yapar? Yönetim danışmanı:

 Karar alma süreçlerinizde akılcı karar alabilmeniz için seçenekler sunar.
 Kararların uygulama sürecini ve sonuçlarını takip eder.
 Gerekli düzeltici faaliyetlere destek verir.
 İhtiyaç duyulan eğitimleri verir.
 Uygulama sürecinde yol arkadaşınız olur.

Burada önemle altını çizmek istediğim bir nokta var:

Yönetim danışmanı işi fiilen yapan kişi değildir. Eğer işletmenizde işi fiilen yapacak birini istiyorsanız, yönetim danışmanı ile çalışmak yerine, konusunda uzman bir profesyoneli işe almanız daha doğru olur.  

Şimdi soruyorsunuz:

“Neden yönetim danışmanı ile çalışayım?”
“Yönetim danışmanı ile çalışmam gerektiğini nasıl anlarım?”

Bu sorularınızın yanıtlarını bir sonraki yazımda bulabilirsiniz.